Onas

 
 
 
 

ONAS

 • ONAS je občianske združenie O NÁS – ľuďoch s postihnutím, ich rodinných príslušníkoch a sympatizantoch, ktorým sú smerované všetky naše aktivity.
 • Vzniklo z potrieb rodín s postihnutou osobou v Košiciach a okolí s cieľom zlepšenia ich zložitej životnejsituácie.
 • Cieľ činnosti združenia:

  • Primárnym cieľom združenia je združovať a pomáhať postihnutým osobám a ich blízkym, zamerať sa na rodinu ako celok a pomáhať napredovať rozvoju osobnosti bez rozdielu na vek, postihnutie a pod.
  • Zamerať sa na sociálnu, športovú a kultúrnu činnosť
  • Podpora rehabilitácie
  • Podpora integrácie
  • Podpora aktivít,  zameraných prioritne pre zdravotne postihnutých a ich blízkych
Celý článok...