Akútne prípady

 
 
 
 

Akútne prípady pacientov

Pacient: Pán Jozef, vek 50 rokov

Anamnéza: Pán Jozef pociťoval úpornú bolesť chrbtice na úrovni lopatiek, ktorá mu stažovala akúkolvek činnosť, či už státie, sedenie, šoférovanie....znepríjemňovala život celkovo. 
SKENAR terapia: Jednorázové lokálne ošetrenie bolestivého miesta, symetrického k bolesti a použitie protibolestivých metodík počas jedného sedenia. 
Výsledok: Terapia okamžite odstránila bolesť a navodila psychické aj fyzické uvoľnenie v danej lokalite. 
Medikácia: Pánovi Jozefovi boli odporúčané ďalšie skenarterapie, aby sa odstránili všetky chronické problémy spojené s uvedenou bolesťou, zároven mu boli odporúčané cviky na precvičovanie teľa, ako aj na zníženie hnotnosti.


Pacient: Pán Peter, vek 37 rokov

Anamnéza: Pán Peter si pri fotbale natiahol triesla. Bolesť vystrelujúca do nôh znemožňovala ďalšie športové aktivity.
SKENAR terapia: Pánovi Petrovi boli aplikované protibolestivé metodiky v spojení s liečivými v počte 4 sedenia.
Výsledok: Bolesť sa v priebehu terapií menila, celé hojenie bolo v dynamike bolesti. Bolesť následne ustúpila.
Medikácia: Pánovi Petrovi boli odporúčané špeciálne cviky na triesla, ktoré vykonáva dodnes, kedže naďalej žije aktívnym športom.

Celý článok...