BFB a výsledky

 
 
 
 

Výsledky biofeedbaku

Sú výsledky tréningu trvalé?

Áno. Dokladajú to trvalé zmeny mozgu zistené výskumy aj klinicky: zmeny elektrickej aktivity v EEG, evokovaných potenciálov, krvného prietoku, aj zmeny v organickej tkanive zistené magnetickou rezonanciou. Existujú prípady, pri ktorých je trvanie účinku sledované už 30 rokov.

Účinok EEG biofeedbacku je trvalý podobne ako umenie čítať a písať. Akonáhle sa mozog príslušné postupy a vzorce naučí, uloží ich do pamäte a vie ich užívať automaticky. Ukladanie do pamäte sa deje pri procese tréningu samotnom. (Dlhodobá intenzívna stimulácia, tzv. Potenciácia neurónov, zvyšuje intenzitu nervových prepojení a vyplavuje kyselinu ribonukleová, ktorá zapisuje informácie v dlhodobej pamäti.

Ako dlho tréning obvykle trvá?

Dĺžka tréningu záleží na cieli, ktorý chcete dosiahnuť, na závažnosti ťažkostí, čiastočne na veku. Orientačne ju možno odstupňovať takto:

Ak ste dospelý / á a váš mozog funguje dobre, ale chcete si ešte zlepšiť svoj výkon (manažéri, podnikatelia, duševní zamestnanci), postačí vám ako kondičný tréning 20 sedení.

 Ak máte mierne ťažkosti, ako je nespavosť, úzkostné a neurotické stavy, zahŕňa základné kúra asi 20 (-30) sedenie.

 U prosté poruchy pozornosti, nesústredenosti, roztržitosti, nepokoja treba u detí asi 40 sedení, u dospelých sedení30.

Pre úpornejšia dysfunkcie, ako sú poruchy učenia - dyslexia a dysgrafia, vývojové chyby reči ako dysfázia, alebo poruchy správania ako hyperaktivita / hypoaktivita, a iné tzv. ľahké mozgové dysfunkcie býva potrebné 60 sedení (u dospelých cca 40).

 Pri závažných ťažkostí, ako sú epilepsia, autizmus, stav po miernom (uzavretom) úrazu hlavy a pod., Počítajte s 60 až 80 sedeniami pre dosiahnutie výrazného a trvalého účinku.

 U najťažších stavov, ako mozgová obrna, mentálna retardácia, následky ťažkého úrazu hlavy a pod. Sa oplatí 100 aj viac sedení.

Vedľajšie účinky

Nie sú známe. Metóda prakticky nemá žiadne vekové obmedzenie, je vhodná pre deti školského veku, dospelých i pre seniorov. Môže sa kedykoľvek prerušiť, nevyvoláva závislosť.

Výsledky

Klientom postihnutým dôsledkami stresu, najčastejšími z nich sú problémy so zaspávaním či nespavosť, napr. syndróm manažérskeho stresu, sa zlepší spánok, skvalitní sa ich schopnosť sústredenia, zrýchlia sa ich výkony, pamäť, rozhodovanie, plánovanie, posilňuje sa ich vôľa.

 Tí, ktorí majú problémy s pozornosťou, sústredením, učením a správaním (ľahké mozgové dysfunkcie), v priebehu terapie impulzívnosť, rozptýlenosť, nepokoj či agresivita na tréning reagujú, správanie sa upokojí, dokážu sa lepšie ovládať i koncentrovať svoju pozornosť.

 Pri problémoch s úzkosťou či trémou pred a pri výkonoch alebo depresiou dochádza ku zlepšeniu nálady a zníženiu úzkostných pocitov.

Po prekonaní úrazu EEG biofeedback umožní poranenému mozgu znovu pracovať lepšie.

Najefektívnejší aplikácie sú poruchy spánku. Nočná enuréza u detí sa napraví cca za 20 sedení v 99% prípadov. Nespavosť typu problému zaspať takmer rovnako, tiež za 20 sedení. Nespavosť typu zobúdzanie v noci u 95% (za cca 30 sedení). Kombinovaná nespavosť, tj. Nemožnosť zaspať + časté prebúdzanie v noci súčasne, vyžaduje kombináciu 30 + 20 sedení (zvyčajne postačuje 40). . Nespavosť a enuréza sú najspoľahlivejšie indikáciou EEG biofeedbacku.

Ak máte poruchu pozornosti, sústredenia, učenia, správania a podobné ťažkosti (tzv. Ľahké mozgové dysfunkcie), v priebehu terapie Vaša impulzivita, prchavosť, nepokoj či agresivita na tréning reagujú. Vaše správanie sa upokojí, budete sa lepšie ovládať, posilníte svoju vôľu. Môže sa zlepšiť aj vaše myšlienková činnosť: u detí, ktoré trpeli poruchou pozornosti, rad výskumov preukázala, že sa im zvýšilo skóre v IQ testoch - v rôznych štúdiách okolo 10 bodov, v najúspešnejších prípadoch io 20 bodov.

V indikovaných prípadoch chronických bolestí hlavy (migrén), chrbta a podobných bolestivých stavov budú príznaky ustupovať až miznúť.

EEG tréning je účinný aj u širokého spektra stresových porúch, vrátane psychosomatických: u zeleného zákalu klesne vnútroočný tlak, u diabetu typu II sa normalizuje glykémie, u hypertenzie klesne krvný tlak, u predmenštruálny tenzie alebo klimakterických problémoch ustanú návaly a podráždenosť atď.

Terapeutický efekt metódy bol objavený pri epilepsii: prvá klinická - a úspešná - aplikácia metódy bola u chorých epilepsiou v roku 1972 (EEG and Clinical Neurophysiology 1973). V roku 2010 je prác na ilustráciu efekt u epilepsie cez 100.