BFB pre koho je určený

 
 
 

0911 897 377
 

 
 
 
 

Pre koho je biofeedback terapia určená a aké psychické problémy rieši?

EEG biofeedback terapia je určená tak pre deti ako aj pre dospelých. Deťom pomáha bojovať s hyberaktivitou, nesústredenosťou či inými psychickými problémy prostredníctvom pre ich obľúbenej aktivity – počítačovej hry. Pre dospelých má zasa takáto psychoterapia, resp. psychotréning aj široké neklinické použitie a teda okrem klasických problémov so spánkom, stresom či nesústredenosťou dokáže biofeedback efektívne vplývať na ich profesionálny rozvoj, sebazdokonaľovanie a schopnosť správne rozhodovať a sústrediť sa na cieľ.

EEG biofeedback sa využíva ako:

 • liečba detskej dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a dyspraxie

 • liečba psychosomatických porúch

 • liečba logopedických problémov (hlavne dysfazia, fazia, koktavosť,..)

 • liečba problémov so sústredením a pamaťou

 • liečba problémov so spánkom

 • liečba prijímania potravy (tj. anorexie a bulímie)

 • liečba migrény a bolesti hlavy

 • liečba rôznych tikov súvisiacich so psychikou

 • liečba epilepsie

 • liečba chronickej únavy a syndrómu vyhorenia

 • rehabilitácia po úrazoch a operácií mozgu a po mozgovej mŕtvici

 • rehabilitácia po mozgovej detskej obrne

 • liečba impulzivity, agresie, depresie, úzkosti, strachu, fóbie

 • liečba OCD, syndrómu Aspergera a autizmu

 • liečba Parkinsona a iných extrapyramidových porúch

 • liečba Alzheimera a iných druhov demencie

 • liečba neuróz všetkých druhov

 • liečba emocionálnych problémov

 • liečba závislostí

 • liečba hyperaktivity, PTSD ako u detí, tak aj u dospelých

 • liečba iných mentálnych porúch a chorôb

 • stimulácia mozgovej aktivity, podpora sústredenia, myslenia, kreativity

 

Prehľad stavov, u ktorých bola overená účinnosť EEG biofeedbacku, je spracovaný na základe takmer 700 výskumných a klinických štúdií, publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch, a cca 300 ďalších výskumov. Väčšina z nich je dostupná na Internete v najväčšom súbore zdravotnej literatúry - abstrakt vedeckých časopisov Národnej lekárskej knižnice USA www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed .

Efekt EEG-biofeedbaku

O efektívnosť metódy môžeme uvažovať primárne v týchto oblastiach:

A/ neurofyziologická – mení sa obraz EEG

B/ kognitívna – zmeny vyplývajú z posinenia kortikálnich funkcii/dieťa sa lepšie sústredí, lepšie si zapamätáva)

C/ behaviorálna – u detí sa zvyšuje, alebo znižuje obecný aurosol a tím sa primárne upravuje ich bazálna reaktivita, čo sa sekundárne prejavy celom spektre behaviorálných prejavov

D/ pamäťová – úzko súvisí s efektom v kognitívnej oblasti

E/ motorická – dieťa sa behom tréningu učí znižovať svalové napätie a relaxovať

F/ rečová – reč sa môže vylepšovať na základe stimulovania rečového centra,alebo úpravou svalového napätia

G/ emocionálna –úprava neurofyziologických funkcii