BFB - Biofeedback

 
 
 
 

BFB a priebeh terapie

EEG Biofeedback terapia je jedinečná terapeutická metóda na posilnenie žiaducej aktivácie nervovej sústavy, ktorá sa využíva predovšetkým ako tréning pozornosti, pamäte, reflexov a sústredenia, liečba hyperaktivity, sebaovládania, impulzivity, chronickej bolesti hlavy, alebo tiež pre celkové zlepšenie výkonu mozgovej činnosti, zvýšenie imunity a odstránenie stresu. Liečba dyslexie, logopedických porúch, problémov s pamäťou, anorexie, mygrény, epilepsie, chronickej únavy, depresie, hyperaktivity,..

Biofeedback psychoterapia je hravá, nenásilná a bezbolestná, nemá vedľajšie účinky a nie nie je návyková. A čo je najdôležitejšie – dosiahnutý efekt je trvalý!

Priebeh terapie

Biefeedback terapia prebieha hravou formou založenou na princípe počítačovej hry. Terapeut pripojí klientovi na hlavu elektródu, ktorá sníma signál EEG. Počítač tento signál celý zapíše, rozanalyzuje a kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotí. V reálnom čase tento záznam vidí na svojom monitore terapeut, ktorý na jeho základe navrhne individuálny tréningový program, ktorý bude následne využívať pri ďalších terapeutických tréningoch pre pozitívne posilnenie a dosiahnutie požadovaných zmien v mozgovej aktivite svojho klienta. Jedno sedenie trvá asi 60 minút.

Klient biofeedback terapiu na svojom počítačovom monitore vníma ako videohru, ktorú hrá bez klávesnice a myši, len za pomoci svojich myšlienok odosielaných do snímača. Činnosť mozgu tak v hre napríklad predstavuje pohyb auta či robota. Ak klient ovláda auto tak, že sa pohybuje priamo, jeho mozgová činnosť je efektívna a vytvorila správny vzor EEG pre tieto funkcie. Správna činnosť mozgu je počas tejto psychoterapie teda odmeňovaná úspechom v hre. Akonáhle autíčko vybočí doľava alebo doprava, znamená to, že klientov mozog nevytvoril očakávaný vzor EEG a klient tak v hre stráca. Ľudský mozog je ale zvyknutý na učenie a preto sa za pomoci systematického opakovaného biofeedback tréningu resp. terapie naučí vytvárať žiaduce mozgové vlny EEG a zabraňovať tým nežiaducim, ktoré sú príčinou nesústredenia, problémov s pamäťou, pomalým učením, horšou kvalitou spánku, tvorivosti, stresu a pod.

Minimálny počet sedení by mal byť 20-40, najefektívnejší je 2 x týždenne.