Dévény harmonogram

 
 
 

0911 897 377
 

 
 
 
 

Dévény v Rovinke

KDE?            Centrum regenerácie a prevencie chorôb SKENARTERAPIA v Rovinke

KEDY?         6. 10. 2018

AKO?            Déveny terapia s kyslíkom, alebo snoezelen, príp. vibračnou terapiou podľa chuti pacienta

KONTAKT:    MVDr. Niké Mozsnyák    +421 911 897 377

KTO?            Csilla Szakmáry,  certifikovaná Dévény fyzioterapeutka, Maďarsko 

KOĽKO?       55 minút / 31 EUR (1 x terapia)