Dévény

 
 
 
 

Čo je dévény metóda?

Dévény terapia je komplexná metóda úplne odlišujúca sa od klasickej fyzioterapie. Nie je rozvíjaním doposiaľ známych postupov. Klasické metódy (Vojta, Bobath, Katona..) vznikli z myšlienok ľudí bez pohybového vzdelania. Na rozdiel od nich autorka DSGM - Dévény špeciálna manuálna technika - gymnastická metóda, Anna Dévény (maďarská fyzioterapeutka a trénerka modernej gymnastiky) vypracovala tento systém na základe praktických pozorovaní a ich zovšeobecnení do teórie a v r. 1976 prvýkrát uplatnila na deťoch s novorodeneckou hypoxiou a ortopedickými problémami. Táto metóda je aj dnes systémom aplikovateľným rovnako u dospelých ako aj u detí. Nerobí zázraky, len dostane z ľudského organizmu maximum.

Oblasti pôsobenia metódy:

SMT - špeciálna manuálna technika

SMT je ručná technika ošetrenia svalov a šliach, ktorá nie je totožná s masážou. Zatiaľ čo masáž, sa vykonáva v uvoľnenej pozícií na reflexných svaloch, SMT sa robí na svaloch v tzv. pasívnom napätí v neustále sa meniacich polohách, aj v pohybe, a to dôkladným ošetrením svalov, svalovo - šľachových prechodov a šliach. Predchádza a odstraňuje technické prekážky svalstva (kontraktúry, skrátenie a stuhnutie), snaží sa o normalizáciu patologických pozícií svalov a priamo tak stimuluje nervový systém.

SRG - špeciálna rozvojová gymnastika

Vhodná na rozvoj pohybu u detí a dospelých s priemernými schopnosťami. Jej použitie za účelom korekcie chybných pohybových návkov je AAG - aplikovaná analytická gymnastika, ktorou sa sa dajú upraviť pohybové problémy či už individuálnym cvičením alebo skupinovým cvičením na hudbu.

Celý článok...