Čo je dévény metóda?

 
 
 

0911 897 377
 

 
 
 
 

Čo je dévény metóda?

Dévény terapia je komplexná metóda úplne odlišujúca sa od klasickej fyzioterapie. Nie je rozvíjaním doposiaľ známych postupov. Klasické metódy (Vojta, Bobath, Katona..) vznikli z myšlienok ľudí bez pohybového vzdelania. Na rozdiel od nich autorka DSGM - Dévény špeciálna manuálna technika - gymnastická metóda, Anna Dévény (maďarská fyzioterapeutka a trénerka modernej gymnastiky) vypracovala tento systém na základe praktických pozorovaní a ich zovšeobecnení do teórie a v r. 1976 prvýkrát uplatnila na deťoch s novorodeneckou hypoxiou a ortopedickými problémami. Táto metóda je aj dnes systémom aplikovateľným rovnako u dospelých ako aj u detí. Nerobí zázraky, len dostane z ľudského organizmu maximum.

Oblasti pôsobenia metódy:

SMT - špeciálna manuálna technika

SMT je ručná technika ošetrenia svalov a šliach, ktorá nie je totožná s masážou. Zatiaľ čo masáž, sa vykonáva v uvoľnenej pozícií na reflexných svaloch, SMT sa robí na svaloch v tzv. pasívnom napätí v neustále sa meniacich polohách, aj v pohybe, a to dôkladným ošetrením svalov, svalovo - šľachových prechodov a šliach. Predchádza a odstraňuje technické prekážky svalstva (kontraktúry, skrátenie a stuhnutie), snaží sa o normalizáciu patologických pozícií svalov a priamo tak stimuluje nervový systém.

SRG - špeciálna rozvojová gymnastika

Vhodná na rozvoj pohybu u detí a dospelých s priemernými schopnosťami. Jej použitie za účelom korekcie chybných pohybových návkov je AAG - aplikovaná analytická gymnastika, ktorou sa sa dajú upraviť pohybové problémy či už individuálnym cvičením alebo skupinovým cvičením na hudbu.

Dve najčastejšie formy ošetrenia dévény techniky:

- statické ošetrenie

Dieťa sa počas ošetrenia nachádza v kľudovej polohe (na chrbte, na boku, na bruchu, v sede ...) zodpovedajúcej jeho veku, ošetruje sa jedna svalová skupina.

- dynamické ošetrenie

SMT sa vykonáva v pohybe zodpovedajúcom veku dieťaťa (otáčanie, gúľanie, plazenie, lezenie...). V tomto prípade sa pôsobí na viacero svalových skupín súčasne.

Frekvencia ošetrení: 1 - 2 krát týždenne, alebo intenzívne týždeň aspoň raz mesačne, v Rovinke 6 dní 1x do mesiaca intenzívne.

Dĺžka ošetrenia: 55 minút

Dévény terapia nezasahuje príliš do biorytmu dieťaťa a rodiny. Nezaťažuje dieťa neprirodzeným spôsobom. Terapiu vykonáva odborne spôsobilý fyzioterapeut a tak zodpovednosť za liečbu sa nepresúva na rodiča. Počas terapie sa neaplikujú také polohy, ktoré nie sú povolené ani u zdravých detí.

Bolesť a plač: Bolesť je signalizátor, ktorý poukazuje na chyby organizmu a preto je potrebné počas ošetrenia nájsť citlivé oblasti, pretože ich ošetrením prebieha liečenie. Pomaly opatrne aplikovanou technikou sa dá bolesť minimalizovať, alebo sa  jej dá často vyhnúť. Ošetrenie je po uvoľnení kontraktúr stále menej bolestivé a deti objavujú radosť z pohybu.