Dysfunkčné poruchy u detí

 
 
 
 

Dysfunkcie u detí

4 ročné dievčatko s mentálnym zaostávaním, podozrenie na dyspraxiu

Anamnéza: diečatko má 4 roky a prišlo s nádejou na dovyvíjanie mentálnej stránky a čiastočne jemnej aj hrubej motoriky.

Vyšetrenia: diagnózy sú nestanovené zatiaľ, predpoklad rôznych DYS- a autizmu, zatiaľ zaškatuľkovaná v diagnóze dyspraxia.

Pred skenarterapiou:

 • rozprávala, alebo reagovala len áno, nie a zopár slov
 • neskutočná hyperaktivita, neschopná usedieť ani chvíľku
 • odmietanie cudzích dotykov, veľmi ťažko sa prikladal skenar a robila terapia
 • veľkou neznámou bol cudzí človek, nový priestor, zo všetkého mala veľký strach, prejavený plačom a krikom
 • bez väčšieho záujmu o okolie a hračky

Po prvom cykle skenar terapie 

 • dievčatko vošlo do ambulancie s pozdravom a úsmevom samé a v kľude
 • rozpráva slová a vety skoro plynule
 • je schopné pomenovať veci, vníma, ukazuje na predmety v knihe a pomenuváva ich
 • komunikácia sa blíži úrovni zdravého dieťaťa

Medikácia: Dievčatko ostáva naďalej pacientkou skenar terapie.

3 a pol ročné dievčatko s DMO

Anamnéza: Dievčatko narodené v 28 týždni s diagnózou DMO
Výsledky: Dievčatko začalo skenarterapiu v júli. Výsledky po mentálnej stránke su bleskurýchle: 

 • viac slov v slovnej zásobe
 • plynulá reč, veľa rozprávania
 • ľahké zapamätanie si vecí, čo predtým nehrozilo
 • vnímanie nových vecí
 • spájanie si vecí: ideme k Niké po prvej návšteve, ideme na skenar k Niké po 5 sedení, pričom nikto jej o skenari nič nehovoril, len to pochytila na terapiách
 • ľahké učenie sa aj 6 vecí naraz za jeden večer
 • to čo sa naučí je trvalé
 • pamätá si úkony a pýta si ich: nedali sme kyslík, Niké!
 • je trpezlivá a viac zvedavá, chce sa učiť!

Medikácia: Dievčatko ostáva naďalej pacientkou skenar terapie.

7 ročný chlapec s diagnózou ťažkého autizmu

Anamnéza: chlapec s klasickým priebehom autizmu, nevčlenený v kolektíve, bez schopnosti normálneho fungovania v cudzom prostredí a s problémami v zmene rozvrhu dňa

Vyšetrenia: sledovaný u pani Jánošíkovej a špeciálneho pedagóga s intenzívnou starostlivosťou matky podľa pokynov 

Pred skenarterapiou:

 • rozprával vďaka mame a jej cielenej výuke
 • neskutočná reaktibilita, nechuť k ničomu bez hyperaktívnej reakcie, strach z lekárov a cudzích ľudí
 • odmietanie cudzích dotykov, veľmi ťažko sa prikladal skenar a robila terapia
 • veľkou neznámou bol cudzí človek, nový priestor, zo všetkého mal veľký strach, prejavený plačom a krikom
 • bez väčšieho záujmu o okolie a hračky, ale aj deti, zvieratá
 • neustále sa sťažovanie na bolesti bruška a nastavený na detoxikácie rôzneho druhu

Po niekoľkých cykloch  skenar terapie cca 2 ročná liečba

 • chlapec vie čítať a počítať, učí sa anglicky
 • rozpráva a komunikuje úplne plnohodnotne /otázka odpoveď/
 • je schopné pomenovať svoje pocity, začína záujem o okolie, vypýtal si doma zvieratko, psa
 • komunikácia a socializácia na úrovni zdravého dieťaťa skoro 99%
 • stanovená inteligencia 98 na 7 rokov a vyčlenenie z autizmu ťažkého na ľahkú formu vďaka matke
 • počas terapie skenarom niekoľko násobné vylučovanie parazitov, mrle a článkov pásomníc, bolesti bruška ustúpili, preventívne nastavené YUMI

Medikácia: Chlapec ostáva naďalej pacientkou skenar terapie. Nastavené PULZ na spustenie ešte lepších kognitívnych funkcií.