Genetické testy

 
 
 
 

Genetický test SECURITY

Laboratórium MyGEN Európskeho inštitútu genetiky je akreditované ako laboratórium pre genetickú diagnostiku (č. SLO242) so zameraním na poskytovanie služieb personalizovanej analýzy. Toto zariadenie v madridskom vedeckom parku je vybavené najvyspelejšou technológiou na trhu.

Tím sa skladá z doktorov prírodných vied, lekárov a biológov s bohatými skúsenosťami v oblasti klinickej genetiky a molekulárnej biológie.

Test Security/Bezpečnosti je personalizovaná genetická analýza pozostávajúca zo štúdie 60 genetických  variantov (polymorfizmov). Získané výsledky môžu poskytnúť informácie o vyššej či nižšej miere rizika (v porovnaní s populačným priemerom) v súvislosti s individuálnou reakciou v takých oblastiach ako je:

 • Riziko nadváhy/obezity.
 • Potlačenie apetítu/nasýtenosť a stravovacie návyky.
 • Riziko diabetu melitu (2.typu).
 • Kardiovaskulárne riziko (hypertenzia, srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, atď.).
 • Reakcia na telesné cvičenie.
 • Riziko patológií (Alzheimerova choroba, osteoporóza, zápalové ochorenia, oxidačný stres, atď.).
 • Asimilácia potravinových skupín: Nutrigenetika.

Genetické štúdie môžu byť veľmi prínosné pre skoré odhalenie ochorenia, pre výber vhodných diagnostických nástrojov pre danú osobu a prijatie potrebných preventívnych opatrení. Spolu so znížením rizika vážnych komplikácií v budúcnosti môže teda genetická analýza priniesť aj veľké úspory pri liečbe ochorení.

To je presne účelom Testu bezpečnosti, rýchleho, spoľahlivého a účinného zdravotníckeho nástroja, ktorý môže byť užitočný pri určovaní genetických predispozícií obezity, diabetu melitu 2. typu  a kardiovaskulárnych rizík, ale aj pri prevencii alebo oddialení vzniku týchto a iných patológií. Okrem toho môžu získané informácie umožniť úpravu alebo zmenu stravovacích návykov, ktoré by zvýšili šance na úspech pri dosiahnutí zdravej životosprávy a udržiavaní ideálnej hmotnosti.

Z hľadiska nutrigenetiky prináša tento test preskúmanie 500 potravín vhodných a nevhodných vášmu zdraviu podľa genetickúho vybavenia vášho tela.

Test bezpečnosti umožňuje:

 • Zistiť genetické predispozície na obezitu.
 • Zistiť genetické predispozície na diabetes melitus 2. typu.
 • Zistiť predispozície na kardiovaskulárne riziko.
 • Pochopiť fungovanie metabolizmu konkrétnej osoby.
 • Analyzovať tendencie v stravovacích návykoch.
 • Pripraviť pre danú osobu personalizovaný stravovací režim.
 • Dosiahnuť a udržať optimálnu hmotnosť.
 

Genetický test OBESITY

Laboratórium MyGEN Európskeho inštitútu genetiky je akreditované ako laboratórium pre genetickú diagnostiku (č. SLO242) so zameraním na poskytovanie služieb personalizovanej analýzy. Zariadenie v madridskom vedeckom parku je vybavené najvyspelejšou technológiou na trhu.

Tím sa skladá z doktorov prírodných vied, lekárov a biológov s bohatými skúsenosťami v oblasti klinickej genetiky a molekulárnej biológie.

Test obezity je personalizovaná genetická analýza pozostávajúca zo štúdie 26 genetických variantov (polymorfizmov). Získané výsledky môžu poskytnúť informácie o vyššej či nižšej miere rizika (v porovnaní s populačným priemerom) v súvislosti s individuálnou reakciou v takých oblastiach ako je:

 • Intolerancia laktózy a lepku (celiakia).
 • Riziko nadváhy/obezity.
 • Metabolizmus uhľohydrátov a tukov.
 • Potreba/prínos vitamínov, minerálov a antioxidantov.
 • Metabolizmus kofeínu a alkoholu.
 • Ovládanie apetítu a pocitu nasýtenosti.
 • Reakcia na telesné cvičenie.

Genetické štúdie môžu byť veľmi prínosné pre skoré odhalenie ochorenia, pre výber vhodných diagnostických nástrojov pre danú osobu a prijatie potrebných preventívnych opatrení. Spolu so znížením rizika vážnych komplikácií v budúcnosti môže teda genetická analýza priniesť aj veľké úspory pri liečbe ochorení.

Účelom tohto Testu obezity je poskytnúť vám a vášmu odborníkovi na výživu informácie potrebné  pre úpravu stravy alebo zmenu stravovacích návykov v záujme zvýšenia šance na úspech pri dosiahnutí zdravej životosprávy, udržaní ideálnej hmotnosti alebo stanovení stravovacieho režimu, ktorý vám pomôže znížiť hmotnosť. Na základe týchto informácií dokážete dlhodobo zlepšiť kvalitu života, čo je veľmi užitočné, lebo gény sa v priebehu života nemenia.

Obezita pozostáva z chronického zlyhávania v schopnosti vyvážene prijímať a eliminovať (oxidácia) živiny v strave. Existuje mnoho dôvodov obezity. Obezita môže byť zapríčinená nadmernou konzumáciou jedla (energie) v porovnaní s energetickým výdajom. V týchto prípadoch dedičné faktory zohrávajú dôležitú úlohu pri vzniku obezity, ktorá môže vzniknúť, aj keď sú v strave prijímané najmä uhľohydráty. Na druhej strave máme aj iné druhy obezity spôsobené vysokým príjmom tukov. Oba tieto druhy obezity je možné regulovať úpravou stravy, zníženou spotrebou jedla alebo zvýšenou oxidáciou živín.

Test obezity vám umožní:

 • Zistiť ako sa správa Váš metabolizmus.
 • Analyzovať tendencie v stravovacích návykoch.
 • Upraviť stravu pre svoje vlastné potreby.
 • Dosiahnuť a udržať optimálnu hmotnosť.
 • Zlepšiť kvalitu života a zdravia všeobecne.
 

Genetický test DERMATOLOGY

Laboratórium MyGEN Európskeho inštitútu genetiky je akreditované ako laboratórium pre genetickú diagnostiku (č. SLO242) so zameraním na poskytovanie služieb personalizovanej analýzy. Zariadenie v madridskom vedeckom parku je vybavené najvyspelejšou technológiou na trhu.

Tím sa skladá z doktorov prírodných vied, lekárov a biológov s bohatými skúsenosťami v oblasti klinickej genetiky a molekulárnej biológie.

Dermatologický test je personalizovaná genetická analýza pozostávajúca zo štúdie 12 genetických variantov (polymorfizmov). Získané výsledky môžu poskytnúť informácie o vyššej či nižšej miere rizika (v porovnaní s populačným priemerom) v súvislosti s individuálnou reakciou v takých oblastiach ako je:

 • Antioxidačná kapacita kože.

 • Elasticita kože.

 • Prínosy štrukturálneho kolagénu.

 • Vznik a tvorba vrások.

 • Hydratačná kapacita pokožky.

 • Rezistencia na slnečné žiarenie.

 • Riziko kožnej pigmentácie.

 • Riziko tvorby pieh.

 • Riziko výskytu atopickej dermatitídy (AD) a alergickej rinitídy (AR).

Účelom tohto dermatologického testu je poskytnúť vám a vášmu lekárovi informácie týkajúce sa dermatologického stavu vašej pokožky, na základe ktorých môžete upraviť alebo zmeniť svoje návyky a liečbu, a tým zabezpečiť zdravý a mladistvý vzhľad vašej pokožky.

 • Na  zistenie stavu vašej pokožky a typu starostlivosti, ktorý vyžaduje.

 • Na  zistenie, ako vaša koža reaguje na rôzne vonkajšie činitele (slnečné žiarenie, horúčavu, chlad, sucho, vlhkosť atď.).

 • Na zistenie miery rizika vzniku niektorých kožných ochorení.

 • Na  získanie zdravého a mladistvého vzhľadu pokožky.

 • Na  zlepšenie kvality života a zdravie vo všeobecnosti.

Celý článok...