Indikácie Bioptron

 
 
 
 

Indikácie Bioptron terapia

V počiatkoch vývoja foto-medicíny bolo v modernej terapii svetlom najpoužívanejšou časťou spektra infračervené a ultrafialové svetlo. Začiatkom osemdesiatych rokov výskumný tím vedcov vytvoril zdroj svetla, ktorý bol založený na nízko-úrovňovej laserovej terapii, ale v skutočnosti pracoval s takmer celou škálou viditeľného svetla a časťou infračerveného svetla.

Výskumy poukázali na určité fyzické vlastnosti, ktoré sú dôležité pre účinnosť terapie svetlom. Na základe tejto technológie bol neskôr vytvorený systém terapie svetlom BIOPTRON.

Terapia svetlom BIOPTRON sa stala na celom svete novým, akceptovaným spôsobom liečby pri prevencii, terapii a rehabilitácii. Spoločnosť BIOPTRON AG pracuje s expertmi, výskumníkmi a lekármi v mnohých krajinách aby otestovali vlastnosti a terapeutickú účinnosť liečby svetlom BIOPTRON.

Terapia svetlom BIOPTRON sa môže používať aj ako doplnková liečba bežných liečebných metód i ako samostatná terapia pri určitých indikáciách.


 


 

Celý článok...