Iné

 
 
 
 

Ostatné terapie v našom centre

Naše centrum sa prioritne zameriava na skenar terapiu, terapiu kyslíkom a energetickou dekou. Pridruženými terapiami a diagnostikami sú: