Komunikačné zručnosti

 
 
 
v__c392.jpg
 
 

0911 897 377
 

 
 
 
 

Rozvoj komunikačných zručností

 

V rámci terapie rozvoja komunikačných zručností sú realizované cvičenia formou hry:

  • na odstraňovanie deficitov výslovnosti, dychové cvičenia, cvičenia na rozvoj  oromotoriky a grafomotoriky, cvičenia na podporu fonematického sluchu, rytmizácie, sluchovej pamäte, sluchovej analýzy a syntézy,cvičenia na stimuláciu zrakového vnímania.

Terapie rozvíjajú reč dieťaťa v oblasti slovnej zásoby, správnej vetnej skladby s cieľom eliminácie  dysgramatizmov,  podporujú celkové porozumenie a verbálne schopnosti s komunikačným partnerom.

Forma terapie je prispôsobovaná verbálnemu veku dieťaťa. Dôraz je kladený na individuálny prístup k dieťaťu a  zohľadňovanie jeho potrieb  pre cielenú motiváciu a prípravu pomôcok.