KURZ cez prázdniny

 
 
 
 

KURZY BFB INAK

KURZ BIOFEEDBACK počas prázdnin:

Je to intenzívne doladenie mozgu po hodinovej terapii komunikačných zručností, super posilňovna mozgu a utvrdenie naučeného!

KURZ je určený okrem iného aj pre deti s oneskoreným vývinom reči, afázie s podporou neurobiofeedbacku. 

Bližšie informácie ohľadne kurzov získate na telefénnom čísle 0908058373, Anička Schwartzová.