Mamina Andrejka

 
 
 

0911 897 377
 

 
 
 
 

Pre všetky mamičky hendikepovaných deti a pre Nike

Článok napísala jedna z mojich úžasných mamičiek, ďakujem!

O autizme ako takom, o možných príčinách jeho vzniku atď. bolo popísané veľmi veľa,
ale o rodičovských pocitoch, o možných alternatívnych spôsoboch liečby, o adekvátnej výchove a vzdelávaní veľmi málo. A keďže som človek, ktorý sa nikdy nevzdáva, ktorý má za to, že ku každému problému existuje aspoň čiastočne možné riešenie,  rozhodla som sa odpútať od večnej otázky ,,prečo práve my“ a začala som intenzívne pracovať ... Andrejko bol zdravé a inteligentné dieťa. A ,,potom“ došlo k tej fatálnej zmene. Mal svoj ,,tichý svet“. A bolo pre mňa veľmi ťažké vtiahnuť ho do ,,toho nášho“. V prvom rade som sa musela naučiť pochopiť ten jeho svet – svet komunikácie cez úsmevy, pocity, gestá ... byť naladená na všetku tú komunikáciu bez slov. Vyžaduje si to však, aby sa do toho človek vložil celý – do poslednej bunky. Spočiatku som zháňala najlepších špecialistov a terapie doma i v zahraničí. A ani raz mi nenapadlo zastaviť sa a zamyslieť, či je to naozaj to čo Andrejko potrebuje. Čo tak mať aspoň trošku rešpektu k vlastnému dieťaťu a spýtať sa ho? No pravda, autistu sa len ťažko spýtate ... Ale jeho očká, keď som s ním a nervujeme sa kvôli učeniu, obliekaniu a iným starostiam sú jasnou odpoveďou. Andrejko potrebuje celou svojou bytosťou mňa!!! Teda mamu prítomnú nielen telom, ale aj duchom!!! A ako mama postihnutého dieťaťa chcem pomôcť, poradiť všetkým, ktorých sa táto problematika bytostne dotýka.

Takže asi takto ... V prvom rade treba začať od seba ... Je potrebné:

+ Uvedomiť si, že každý úspech, či už veľký alebo malý začína vo Vašej mysli ...

+ Uvedomiť si a precítiť to čo človek v sebe potláča ...

+ Uvedomiť si, že aj postihnutý človek môže byť šťastný, môže mať radosť zo života ...

+ Uvedomiť si, že budúcnosť Vášho dieťaťa je len a len vo Vašich rukách ... Sústreďte sa preto
na ,,to“, čo chcete dosiahnuť. Neorientujte svoju pozornosť na negatívne stránky svojej situácie,
ale zamerajte sa radšej na jej riešenie. Stanovte si reálne ciele.

+ Uvedomiť si, že staré metódy výchovy a vzdelávania u týchto detí nemajú vôbec žiaden účinok, a tým sa celá situácia veľmi často komplikuje.

Celý článok...