Ochorenia hrubého čreva

 
 
 
 

YUMI a jeho vplyv na hrubé črevo

Fucoidan aktívna látka gélu YUMI a jeho vplyv na funkciu hrubého čreva u pacienta s rodinnou anamnézou rakoviny hrubého čreva.

Pacient : 35 rokov, mužského pohlavia

Anamnéza: otec rakovina hrubého čreva a u pacienta dlhodobo sledovanie stavu hrubého čreva v dôsledku krvácavosti

Diagnostika: kolonoskopia aj odbery preukázali spätne 2 roky dozadu krvácavosť čreva a prísnu pravidelnú kontrolu u lekára

Terapia: YUMI gél nastavený dlhodobo a pravidelne

Výsledok: po 3 mesiacoch od začiatku terapie lekárska kontrola nepreukázala krv v stolici a nebola nutná ani kolonoskopia, ktorá bola dovtedy pravidelnou súčasťou sledovania lekárov.

Po dlhodobom užívaní (3 roky } sa účinok prevencie hore uvedeného stále ukazuje ako 100% ný. Prevencia jedného géliku YUMI pravidelne je možnosťou úpravy problémov s hrubým črevom. 

Odborné články poukazujúce na vplyv fucoidanu a dôležitosť v prevencii ako aj liečbe rakoviny hrubého čreva:

Apoptosis inducing activity of fucoidan in HCT-15 colon carcinoma cells.

Hyun JH, Kim SC, Kang JI, Kim MK, Boo HJ, Kwon JM, Koh YS, Hyun JW, Park DB, Yoo ES, Kang HK.

Fucoidan present in brown algae induces apoptosis of human colon cancer cells.

Kim EJ, Park SY, Lee JY, Park JH.