Oxygenoterapia terapia u nás

 
 
 
 

Oxy terapia (kyslíková terapia) u nás

V našom centre používame výkonný oxygenerátor EVERFLO od firmy Respironics.

Jedná sa o profesionálny prístroj, ktorý je schopný vygenerovať 95% kyslíka pri akomkoľvek prietoku. Oxyterapiu u nás využívajú všetci pacienti, ako dospelí, tak deti, či deti s rôznymi poškodeniami a vážnymi diagnózami.

Oxygenoterapia (kyslíková terapia) v RovinkeHlavne u detí s epilepsiou je veľmi dôležitý prísun kyslíka, kedže každý epileptický stav poškodzuje bunky v mozgu a tým oslabuje jeho funkcie. Kyslík podávaný práve týmto deťom, a aj počas záchvatu je nenahraditeľnou rýchlou regeneráciou mozgových buniek. Saturácia kyslíkom počas záchvatu je minimálna a preto rýchla dodávka kyslíka je veľmi dôležitá.

Oxyterapia je nenahraditeľná u pacientov: s migrénami, vertigom, stavmi po porážkach, infarktoch, vážnych chronických ochoreniach a iných stavoch. Je nenahraditeľná a súčasť terapie onkologických pacientov.

Pulzný oxymeter: kyslíkovej terapii predchádza presné zmeranie saturácie kyslíkom pulzným oxymetrom, ktorý nám jednoznačne ukáže % kyslíka v krvi. Hodnoty zdravého človeka kolíšu od 95% vyššie. Po kyslíkovej terapii je hodnota saturácie kyslíka meraná opäť. U zdravého človeka sa zvýši o 1-2% po terapii. U chronických pacientov je nutné terapie opakovať pre získanie stabilnej saturácie.Pulzný oxymeter zároveň vyhodnotí pulz a pulznú krivku. Jedná sa o bezbolestné rýchle vyhodnotenie saturácie, kedy sa oxymeter priloží na prst pacienta a behom chvíle vyhodnotí parametre.