Partner k skenaru

 
 
 
 

Skenar partner

Skenar liečba má k dispozícii rôzne doplnky, ktoré napomáhajú efektu liečby. Jedným z mnoha je aj skenar partner.

Skenar partner je neoddeliteľnou súčasťou liečby skenarom. Prístroj, ktorý má rôzne sondy. Pomocou sond je schopný pracovať v jednotlivých diagnostikách samostatne po pripojení Ritmskenaru, alebo homescenaru. Rôzne nastavenia a sondy zrýchľujú a uľahčujú efekt. Naviac uveličujú psychoemocionálny efekt skenar terapie.

Jeho využitie je hlavne v aplikácii očnej sondy, pri zrakovej terapii, veľkej sondy pri gynekologických problémoch, či problémoch s otehotnením bez špecifickej diagnostiky, alebo nastavení stability v rôznych oblastiach tela u malých detí, malej sondy k liečbe lokálnej bolesti.