Práca hemisfér

 
 
 
 

Hemisféry a ich zodpovednosť

PRAVÁ HEMISFÉRA

 

Pravá časť postupuje od celku k časti - holisticky.

Začne s odpoveďou.

Vidí najskôr veľký obraz, nie detaily.

Ak máte dominantnú pravú časť, môžete mať ťažkosti vydržať na prednáške, pokiaľ sa najskôr nedostanete k veľkému obrazu, k celku. Preto je absolútne dôležité pre pravohemisférnych ľudí čítať najskôr obsah, alebo informáciu v pozadí predtým, ako sa pustia do detailov. Ak prednášajúci neuvedie na prednáške celkový nadhľad, možno sa zvyknete na konci opýtať, aká téma bude nabudúce a ako sa na môžete pripraviť.

Prístup pravohemisférných ľudí je náhodný.

Ak ste pravohemisférny, možno preskakujete od jednej veci k druhej. Vykonáte pravdepodobne také isté množstvo práce, ale bez udeľovania priorít. Úloha je zatiaľ nedokončená, ale nie preto, že ste nepracovali, ale preto, že ste pracovali na niečom inom. Pravdepodobne ste sa búrili, keď bolo potrebné naplánovať týždeň. Prirodzený náhodný prístup pravej hemisféry ešte neznamená, že si nemôžete vytvoriť zoznam, alebo veci plánovať. Častokrát je to jediná možnosť, ako zvládať komplikované situácie a je preto dôležité vyvinúť k plánovaniu dostatočnú snahu.

Pravý mozog, na druhej strane, chce veci konkrétne.

Pravý mozog chce vidieť, počuť, cítiť, dotýkať sa reálnych objektov.

Pravohemisférni ľudia chcú vidieť kontext, chcú vidieť, ako vzorec funguje.

Použiť pravý mozog v tomto prípade znamená, hľadať príležitosti v reálnych, existujúcich aktivitách, používať niečo reálne, kedykoľvek je to možné.

Ak ste primárne pravohemisférny, používate intuíciu.

Môžete vedieť odpoveď na matematický problém, ale nie ste si istý, ako ste sa ku nej dostali. Možno začnete s odpoveďou a pracujete opačne. V kvíze máte obvykle pocit, ktoré odpovede sú správne a obvykle je to tak.

Pravá časť dáva pozor na celkový kontext a na význam.

Pravý mozog k nám hovorí napríklad vtedy, keď máme pocit, že to "spolu sedí".

Pravohemisférni vedia, čo pre nich čo znamená, ale nevedia nájsť správne slová.

Ľahko to vidíme, keď ľudia dávajú inštrukcie. Pravohemisférny človek by znel napríklad takto: "zaboč doprava (rukou ukazuje doprava), popri kostole čo tam je (rukou ukazuje opäť). Potom prejdi popri večierke a novinovom stánku. A potom tam bude benzínová pumpa."

Pravohemisférni ľudia si všetko musia pamätať hlavne vizuálne. Ak si to nezapíšu, pravdepodobne si to nezapamätajú. Potrebujú si vytvoriť v mysli video zobrazujúce veci, o ktorých počujú, alebo čítajú.

Pravý mozog pracuje s vecami, ktoré súvisia priamo s realitou.

Keď sú pravohemisférni ľudia ovplyvňovaní okolím, zvyčajne sa mu prispôsobia.

Pravohemisférni ľudia sa snažia zmeniť prostredie.

 Pravohemisférni ľudia si častokrát neuvedomujú, že sa niečo vykonáva nesprávne.

Ak ste pravohemisférny, sledujte do akej miery ste v kontakte s realitou. Výhodou je, že pravohemisférni ľudia sú viac kreatívni.

Pravohemisferálny ludia viac odpovedajú.

Dominancia pravej hemisféry – vyčšie zladenie s Matkou

Pravu hemisféru aktivuje – zameranie sa na inych ludí

 

 

 

 

Celý článok...