Biancin príbeh

 
 
 
 

BIANCA

Pacient s pontocereberálnou hypopláziou, mikrocefáliou ( 4 roky)

STAV BIANCI:

Skenarom sme zažehnali aktivácie v podobe veľkého množstva epi "tikov" a momentálne vegetujeme s občasnými záchvatmi, ktoré sú minimálne. Bia je vnímavejšia, usmievavejšia. A momentálne sa teší, že získala miesto na liečbu u Prof. Revenka, ktorú podstúpila a čaká na ďalšiu. Odporúčania Prof. Revenka sú jednoznačné: pracovať so skenarom u Niké, ale aj každý deň doma ako pri Bii, tak pri Domke, a zároveň nezabúdať na seba/rodičov, aj skenarterapia pre rodičov robí zázraky s ich deťmi.

Výsledky po skenarterapii:

  • Zvýšenie sebavedomia a prejav emócií
  • Upravené trávenie
  • Navodenie očného kontaktu a vnímania
  • Zlepšená stabilita tela a celého kostrosvalového systému
  • Naštartovanie spätnej väzby v komunikácii, pri cvičení aj v bežnom živote
  • Výrazné ukľudnenie až vymiznutie mimovoľných pohybov
Celý článok...