BIANCA

 
 
 
 

BIANCA

Pacient s pontocereberálnou hypopláziou, mikrocefáliou ( 4 roky)

STAV BIANCI:

Skenarom sme zažehnali aktivácie v podobe veľkého množstva epi "tikov" a momentálne vegetujeme s občasnými záchvatmi, ktoré sú minimálne. Bia je vnímavejšia, usmievavejšia. A momentálne sa teší, že získala miesto na liečbu u Prof. Revenka, ktorú podstúpila a čaká na ďalšiu. Odporúčania Prof. Revenka sú jednoznačné: pracovať so skenarom u Niké, ale aj každý deň doma ako pri Bii, tak pri Domke, a zároveň nezabúdať na seba/rodičov, aj skenarterapia pre rodičov robí zázraky s ich deťmi.

Výsledky po skenarterapii:

  • Zvýšenie sebavedomia a prejav emócií
  • Upravené trávenie
  • Navodenie očného kontaktu a vnímania
  • Zlepšená stabilita tela a celého kostrosvalového systému
  • Naštartovanie spätnej väzby v komunikácii, pri cvičení aj v bežnom živote
  • Výrazné ukľudnenie až vymiznutie mimovoľných pohybov

Pred terapiou...
Biancine ochorenie prepuklo po druhom očkovaní, keď mala 6 týždňov. Zo dňa na deň sa zdravé dieťa zmenilo na bábo, ktoré absolútne na nič nereagovalo. Bola v patologickom záklone, očný kontakt neprítomný, výrazný reflux, nespočetne veľa mimovoľných pohybov... Hneď sme absolvovali expozície v hyperbarickej komore, rehabilitačné pobyty, delfinoterapiu, liečbu u Dr. Augustínovej v Egypte, po ktorej sa zvýraznili epileptické záchvaty, Adeli terapiu v Piešťanoch, transkraniálnu magnetickú stimuláciu v Soproni a mnohé iné. Takmer každá terapia nás o kúsok posunula, no stále nás trápili „epi tiky“veľké, aj malé a slabé vnímanie.

Po absolvovaní skenarterapie sme videli najvýraznejšie pokroky vo vnímaní, očnom kontakte, čo je pre nás najdôležitejšie. Najväčšie zmeny nastali v liečbe epilepsie, pretože Bianca prestala mávať záchvaty. Záchvaty sa úplne minimalizovali na malé tiky a hoci predtým mala aj niekoľko za deň, tak teraz ich má pár za mesiac. Úžasným pokrokom je pre nás aj to, že pri rehabilitácii sa aktívne zapája a rozumie pokynom. Po skenarterapii sme nadviazali spätnú väzbu! V závesnom systéme, v ktorom je doma vertikalizovaná, začala byť výrazne stabilnejšia. Po pár krokoch, dokáže zastať, chytiť rovnováhu a pokračovat ďalej. Keďže má Bia poškodený malý mozoček, tak toto bol pre ňu veľký problém, tak ako aj celková koordinácia pohybov.  

Každá terapia má určite prínos, no pre nás s Biou je skenarterapia až zázračná. Biancin tato, ktorý bol zo začiatku voči tejto terapii veľmi opatrný a skeptický, na ňu po Biiných výsledkoch nedá dopustiť! Verím, že 3 cykly skenarterapie, ktoré sme absolvovali sú len začiatkom a vďaka skenaru, Adeli  liečbe a tiež vďaka dennej komplexnej stimulácii v rehabilitačnom centre Svetielko dosiahneme ešte výraznejší posun. 

Ďakujeme.

Biancina mamka 

Bianca počas februára 2012:

V poslednom období sa u Bianci zhoršili, zintenzívnili epileptické záchvaty. Malé „epi“ tiky má denne aj 20 a veľké záchvaty, ktoré má 5 - 10x denne, kedy to vyzerá, akokeby niekto vypol a zapol svetelný vypínač. Za uvedené obdobie sa Bii zlepšila hrubá motorika rúk, vnímanie, očný kontakt a výrazne sa minimalizovali mimovoľné pohyby. Tento výsledok pripisujem skenaru a tiež intenzívnej rehabilitačnej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti. Od februára pracujeme s Biou aj doma s domácim skenarom, tak uvidíme ako zapôsobia liečiace účinky rodičovskej starostlivosti