Nikolasov príbeh

 
 
 

0911 897 377
 

 
 
 
 

Nikolas

DMO, epilepsia 6 rokov

Výsledky po skenar terapii:  

  • Nový pohľad na svet, vníma deti, ľudí, mamu
  • Zmena chôdze a koordinácie, stabilita
  • Zvýšený záujem o okolitý svet:hračky, jedlo, knihy, hry v prírode, sneh
  • Zmena epileptických záchvatov, sú jemnejšie a nie je nutný diazepam
  • Zmena v komunikácii, prvé hlásky, slová, pomenovanie konkrétností
  • Posun v bežnom živote, vnímanie dobrého a zlého, vtipy...

Môj syn Nikolas, je veselý , vždy dobre naladený 6 ročný chlapček.  Narodil sa ako zdanlivo zdravé dieťatko.  Na prvý pohľad mu vlastne nikdy nič nechýbalo, na ten druhý sa ale už po pár mesiacoch začalo prejavovať zaostávanie v psychomotorickom vývoji, ktoré sa s vekom prehlbovalo a po roku vyvrcholilo „pečiatkou“ z neurologickej ambulancie Detská mozgová obrna – zmiešaná forma. O pár mesiacov neskôr sa k tomu pridala aj epilepsia.

Celý článok...