Problém deti a kortikosteroidy

 
 
 
 

Ako pristupovať k liečbe chronických chorôb, časť hormonálne lieky.

V svojej praxi sa často stretávam s problémami chronického charakteru u detí medzi 2 až 18 rokom. Rodičia prichádzajú s prosbou o pomoc, aby sme vyliečili  problém a elimininovali lieky. Často sú to psychosomatické autoimunitné ochorenia, kedy mamičky v dobrej vôli záchrániť deti od utrpenia nastúpia cestu liečby „ťažkými“ liekami. Jedná sa o rôzne prejavy dlhotrvajúcich a opakujúcich sa ekzémov, astmatických alergických prejavov ochorení, či reumatoidná artritída, alebo Cronova choroba, colitis ulcerosa a podobne. Sú to častokrát choroby, ktoré kedysi prináležali výlučne dospelým a dnes je to bežné u malinkých detí. Je toho veľmi veľa z hľadiska alergií a intolerancií a opakujúcich sa angín, či zápalov pľúc a iné. Prvotné príznaky týchto chorobných prejavov sú častokrát prediagnostikovávané a rodičia s deťmi nastúpia do kolotoča liekov, z ktorého sa nevedia časom vymaniť. Pri klientoch tohto typu je vždy dôležité vzdelávanie v oblasti celostnej medicíny, kde je dôležité vysvetliť dlhodobé procesy, ktoré v tele dieťaťa nastali a čo sa pospúšťalo naviac ako pridružená nežiadúca reakcia liekov. Je to kaskádovitá reakcia tela, kedy už strácame prehľad, čo spôsobilo čo a čo je skutočnou príčinou problému. Či pôvodom je prvotná infekcia, alebo nežiadúce reakcie tela na lieky, či pridružené súčasné očkovanie, alebo strava a spôsob životosprávy ako taký.

Vzdelanosť rodičov a samotná táto cesta nastúpenia osvety v rámci ozdravenia tela je často problematická. Sme naučení považovať lieky za záchrancov a nečítame príbalové letáky predpisovaných liekov. Funguje tu princíp akcie a reakcie. Vezmem si liek a príznaky obtiaží ustúpia. Čo, ale v tele nastáva, nikto netuší, podstatné je, že príznaky sú preč! Málokto sa zamýšľa nad príznakmi a ich prínosom a odkazom pre nás, čo nám telo ukazuje a hovorí. Tieto prvotné príznaky sú takto zbytočne potláčané a dané do úzadia, ajkeď pri anamnéze a následnom stanovení kompletnej diagnózy veľmi dôležité. Ak sa nastavia pri chorobách kortikosteroidy a dlhodobo v detskom veku, nikto nepremýšľa nad dôsledkami, každý je rád útlmu prejavov chorôb a dôsledky nevníma ako problém.

Práve kosrtikosteroidy sú zdvihnutým prstom. Sú to syntetické steroidné hormóny. Poväčšinou ich funkciou je tlmiť zápal, alergické prejavy a zniženie normálnej aj chorobne zvýšenej činnosti imunitného systému. Po ich nasadení dochádza k rýchlemu ústupu prejavov choroby, avšak po ich vysadení sa príznaky choroby môžu vrátiť. Kortikosteroidy samotnú príčinu neliečia, ovplyvňujú imunitný systém, tým, že ho blokujú. A tu sme pri hlavnom probléme, ktorý so sebou tieto látky prinášajú. Ovplyvňujú imunitný systém, jeden zo základných systémov adaptačného mechanizmu nášho tela. Oslabenie imunity so sebou prináša zníženie vnímavosti voči vírusom, baktériám, plesniam. Takže ak si pripomenieme cyklus prehlbovania sa zdravotných problémov, dochádza u ľudí dlhodobo nastavených na kortikosteroidy k častejším infektom a zápalovým problémom, spomaleniu hojenia rán, či aktivácii latentných, tzv.spiacich infektov, v dôsledku oslabenej imunity a jej schopnosti adekvátne reagovať. Ďalšími možnými pridruženými prejavmi v negatívnom meradle sú porucha metabolizmu, kde je hlavne ovplyvnený metabolizmus glukózy a častokrát prichádza k diagnóze cukrovky 2.typu. Ďalšími prejavmi sú zadržiavanie vody a regulácia telesných tukov, kde dochádza k ich nadmernému ukladaniu, zvýšenie krvného tlaku, problému svalovej slabosti, impotencie, nadmerného ochlpenia, akné, osteopénie, ochorenia svalov, očí... Zaujímavým negatívom je aj blokovanie tvorby hlienu v žalúdku v dôsledku účinku kortikosteroidov a tým utlmeniu ochrannej funkcie hlienu pred kyselinou chlorovodíkovou, ktorá je v žalúdku fyziologicky aktívna. Ak sa u takéhoto človeka podajú bežne dostupné nesteroidné antiflogistiká, tzv.lieky od bolesti, je veľmi rýchlo možnosť vzniku žalúdočných vredov. Ovplyvnená je zrážanlivosť krvi, telesná teplota, u žien prichádzajú poruchy menštruácie.

Sú to lieky vysoko účinné a s rýchlym nástupom účinku, no je nutné zvážiť dlhodobé riziko u detí.

Ak si uvedomíme dôsledky kortikosteroidov a zistíme, že naše deti to berú dlhodobo v čase vývinu, dospievania, formovania imunity, ako aj hormonálneho systému, tak predstava následkov v neskoršom veku ma vždy zamrazí. Preto je často na zvážení každého z nás, či seba, alebo svoje deti vystaví riziku nežiadúcich a sprievodných reakcií kortikosteroidov, ktoré sú dlhodobo ovplyvniteľné z hľadiska nášho zdravia.

Dnes už existuje množstvo spôsobov a prístupov celostnej medicíny, ako aj doplnkov výživy, ktoré v rôznych kombináciách môžu napomôcť spomínaným diagnózam a dať telo pod kontrolu svojich vlastných obranných mechanizmov. Skenar terapia je jednou z možných alternatív.

Niekedy na bežné úvahy stačí málo, aby človek vedel zvážiť racionálne dôsledky svojich rozhodnutí. A verte, vždy je cesta, ako...

Priehršť zdravia pre Vás, čo to čítate!

S úctou, Niké Mozsnyák.