Ako prebieha skenar terapia u detí s postihnutím

 
 
 

0911 897 377
 

 
 
 
 

Ako prebieha skenar terapia u detí s postihnutím

Skenar terapia (Skenarterapia) a detský hendikep (handicap)Skenar terapiu (skenarterapia) využíva čoraz viac detí s rôznymi druhmi postihnutia. Sú to hlavne deti, ktoré sa narodili predčasne, mamičky detí, ktoré mali komplikovaný priebeh pôrodu, či tehotenstva, deti s rôznymi druhmi genetických porúch, poškodeniami CNS, či celkovo organizmu, epileptici... Sú to diagnózy ako Detská mozgová obrna (DMO), Downov syndróm, Pontocereberálna hypoplázia, Syndróm alternujúcich hemiplégií, Dundy walkerov syndróm, autizmus, dyspraxia, akékoľvek iné dys- a mentálne postihnutia...

U všetkých týchto detí je veľmi dôležitý čas, kedy prídu a začnú skenar terapiu podstupovať. Čím skôr, čím bližšie k problému, ktorý nastal, tým je väčšia šanca dať organizmus na správnu cestu vývojom.

Skenar terapia upravuje organizmus komplexne. Toto sú bežné mechanizmy ako sa organizmus upravuje pod liečbou skenarom:

 • Upravuje sa trávenie (peristaltika, vyprázdňovanie, konzistencia stolice, zvačšuje sa príjem potravy)
 • Následne po zlepšení trávenia nastupuje lepšie vstrebávanie a detí rastú a priberajú na váhe
 • Zlepšuje sa pitný režim (väčšina detí nadobudne stratený pocit smädu, ktorý je nutné udržať, hlavne u detí s kostrosvalovými problémami)
 • Upravuje sa zrak (škúlenie, rôzne druhy kmitania očnej gule, navodzuje sa očný kontakt, začína vnímanie tmy a svetla u úplne slepých pacientov, a iné)
 • Mení sa termoregulácia (teplota končatín sa mení zo studenej na normálnu, potenie sa zvyšuje a následne upravuje, prípadne znižuje u veľmi potivých pacientov.)
 • Očisťuje sa telo (nastupuje postupné vylučovanie toxínov, liekov, patogénov, starých usadenín, hlienov... z tela von)
 • Nastáva zmena svalového tonusu u hypotonických aj spastických pacientov, zobúdza sa hrubá motorika (držanie hlavy, otáčanie sa, prevaľovanie, sedenie, lozenie, štvornožkovanie, chôdza...)
 • Mení sa jemná motorika (uvoľňujú sa prstíky z pästičiek do slniečok, nastupuje podopieranie sa ručičkami, úchyt predmetov, hranie sa s nimi rukami, prijímanie stravy rukami...)
 • U epileptikov dochádza k zmenám v záchvatoch (sú menej časté, menej intenzívne, príp. iné, alebo niektoré tipy záchvatov sa úplne vytratia, sú prípady aj úplneho vyliečenia z epilepsie)
 • Dochádza k zvýšenému záujmu o okolie, hračky, knihy, nastupuje schopnosť učiť sa..
 • Zlepšuje sa komunikácia, deti začínajú rozumieť povelom, hrám, opakujú, dokážu sa zbaviť plienok...
 • Nastáva zmena v emocionálnych prejavoch a uvedomovaní si seba samého (plač, smiech, vzdorovitosť...)
 • Objavuje sa reč (džavotanie, zvýši sa počet používaných slov, deti začínajú tvoriť vety, komunikovať na úrovni veku)
 • Nastavuje sa imunitný systém (deti sú menej často choré a lepšie zvládajú priebeh nových chorôb)
 • A iné pozitívne individuálne zmeny