Skenar a hendikep

 
 
 
 

Ako prebieha skenar terapia u detí s postihnutím

Skenar terapia (Skenarterapia) a detský hendikep (handicap)Skenar terapiu (skenarterapia) využíva čoraz viac detí s rôznymi druhmi postihnutia. Sú to hlavne deti, ktoré sa narodili predčasne, mamičky detí, ktoré mali komplikovaný priebeh pôrodu, či tehotenstva, deti s rôznymi druhmi genetických porúch, poškodeniami CNS, či celkovo organizmu, epileptici... Sú to diagnózy ako Detská mozgová obrna (DMO), Downov syndróm, Pontocereberálna hypoplázia, Syndróm alternujúcich hemiplégií, Dundy walkerov syndróm, autizmus, dyspraxia, akékoľvek iné dys- a mentálne postihnutia...

U všetkých týchto detí je veľmi dôležitý čas, kedy prídu a začnú skenar terapiu podstupovať. Čím skôr, čím bližšie k problému, ktorý nastal, tým je väčšia šanca dať organizmus na správnu cestu vývojom.

Celý článok...