Skenar účinok

 
 
 
 

Skenar terapia

Skenar terapia je unikátna metóda novodobého liečenia.   

Účinok skenar terapie je predovšetkým zameraný na normalizáciu narušených funkcií organizmu, jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť harmóniu/rovnováhu v organizme a zregulovať obranné schopnosti tela, skryté aj nevyužité rezervy. Pôsobenie skenar terapie sa vykonáva krátkodobými nízkofrekvenčnými signálmi pri kontakte prístroja s pokožkou. Pretože medzi pokožkou, orgánmi a sústavami jestvuje vzájomné prepojenie, narušenie ich funkcií a stavu sa bezpodmienečne, zodpovedajúcim spôsobom, odráža na pokožke. V dôsledku toho sa pokožka stáva informačným poľom, ktoré prenáša údaje o stave chorého orgánu. Ovplyvňujúc pokožku, dostávame možnosť vplývať na vnútorné choré orgány a funkčné sústavy a telo ako také. Súčasné klinické výskumy potvrdzujú, že porušenie funkcie nejakého orgánu sa môže normalizovať zodpovedajúcim pôsobením na určité oblasti povrchu ľudského tela. Ľudský mozog riadi tkanivá a orgány prostredníctvom elektrických impulzov a vieme, že vplývať na organizmus, vnútorné orgány a nervovú sústavu je možné prostredníctvom pokožky, a to pomocou elektrických impulzov, ktoré sú organizmu príbuzné. Skenar má schopnosť generovať takéto elektrické impulzy, ktoré sú fyziologicky blízke impulzom, putujúcim do mozgu. Počas skenar terapie pôsobia na pokožku impulzy komunikujúce s mozgom, ktoré sa menia v prípade zmeny stavu pokožky a v organizme vyvolávajú reakcie zamerané na regeneráciu stratených funkcií. 
Regulujúc rozladenú sústavu organizmu, skenar dostáva do stavu normálu všetko, čo je schopné sa regenerovať. Uzdravenie sa realizuje prostredníctvom regenerácie a harmonizácie vlastných rezerv organizmu.