Skenar účinok

 
 
 

0911 897 377
 

 
 
 
 

Skenar terapia

Skenar terapia je unikátna metóda novodobého liečenia.   

Účinok skenar terapie je predovšetkým zameraný na normalizáciu narušených funkcií organizmu, jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť harmóniu/rovnováhu v organizme a zregulovať obranné schopnosti tela, skryté aj nevyužité rezervy. Pôsobenie skenar terapie sa vykonáva krátkodobými nízkofrekvenčnými signálmi pri kontakte prístroja s pokožkou. Pretože medzi pokožkou, orgánmi a sústavami jestvuje vzájomné prepojenie, narušenie ich funkcií a stavu sa bezpodmienečne, zodpovedajúcim spôsobom, odráža na pokožke. V dôsledku toho sa pokožka stáva informačným poľom, ktoré prenáša údaje o stave chorého orgánu. Ovplyvňujúc pokožku, dostávame možnosť vplývať na vnútorné choré orgány a funkčné sústavy a telo ako také. Súčasné klinické výskumy potvrdzujú, že porušenie funkcie nejakého orgánu sa môže normalizovať zodpovedajúcim pôsobením na určité oblasti povrchu ľudského tela. Ľudský mozog riadi tkanivá a orgány prostredníctvom elektrických impulzov a vieme, že vplývať na organizmus, vnútorné orgány a nervovú sústavu je možné prostredníctvom pokožky, a to pomocou elektrických impulzov, ktoré sú organizmu príbuzné. Skenar má schopnosť generovať takéto elektrické impulzy, ktoré sú fyziologicky blízke impulzom, putujúcim do mozgu. Počas skenar terapie pôsobia na pokožku impulzy komunikujúce s mozgom, ktoré sa menia v prípade zmeny stavu pokožky a v organizme vyvolávajú reakcie zamerané na regeneráciu stratených funkcií. 
Regulujúc rozladenú sústavu organizmu, skenar dostáva do stavu normálu všetko, čo je schopné sa regenerovať. Uzdravenie sa realizuje prostredníctvom regenerácie a harmonizácie vlastných rezerv organizmu.