Terapeut

 
 
 
 

Terapeut BioFeedBacku

Mgr. Anna Schwartzová

Vyštudovala FTVS UK v Bratislave, teraz pôsobí ako učiteľka na gymnáziu.

EEG BFB vyštudovala v Prahe u Jiřího Tyla a prof. Fábera.

Mám 10 ročnú prax BFB s deťmi v Prahe, Považskej Bystrici a na trapycampoch organizovaných Slovenským inštitútom eeg-bfb pod vedením Bibiany Naďovej.

Objednať sa môžete telefonicky na čísle 0908058373.