Testy

 
 
 
 

Potravinové intolerancie a ich dosah na naše zdravie

Potravinové intolerancie sú v súčasnosti témou mnohých odborných i laických diskusií. 

Dr. Abraham, v čom je podľa Vás rozpor v názoroch odborníkov na IgE a IgG protilátky?

Existuje rozšírený, ale chybný názor, že potravinové alergie sú spájané výlučne s mechanizmami spúšťanými IgE protilátkami. Avšak novšie štúdie ukazujú, že hypersenzitivita závislá od IgG, charakteristická oneskorenou reakciou imunitného systému, zohráva tiež veľmi významnú úlohu pri patogenéze reakcií na potraviny, často uvádzaných ako „potravinová intolerancia". Navyše, stanovenie sérových IgG protilátok na potraviny otvára nové diagnostické možnosti pre pacientov, ktorí sú hypersenzitívni na zložky potravín a u ktorých sa tieto prejavy môžu zmierniť pomocou eliminačných diét zostavených na základe výsledkov takéhoto testovania.

Má podľa Vás priepustnosť čreva a jeho možné poškodenie priamy súvis s IgG?

Dostupné údaje naznačujú, že rozvoj intolerancií závislých od IgG priamo súvisí so zvýšenou priepustnosťou črevnej steny. V normálnom zdravom tráviacom trakte, kde je zachovaná homeostáza, je táto vrstva takmer nepriepustná a vysoko selektívna, takže sa cez túto črevnú bariéru do krvného obehu dostanú iba želané živiny, zatiaľ čo potenciálne škodlivé látky a patogény cez ňu neprejdú.  Štúdie ukázali, že poškodenia zonula occludens sú hlavnou príčinou tvorby špecifických potravinových IgG protilátok.  Správne fungujúce zonula occludens medzi črevnými bunkami zabezpečujú, že táto bariéra vykazuje požadovanú selektivitu.  Uvoľnenie zonula occludens umožňuje väčším čiastočkám - nielen živinám, ale aj toxínom, alergénom a mikroorganizmom - prechod cez túto bariéru.  Zvýšená priepustnosť črevnej bariéry sa často nazýva aj „syndróm priepustnosti čreva", resp. „syndróm dráždivého čreva“.

Celý článok...
 
 
 
jedlo1.jpg
 
 
jedlo.jpg