Potravinové intolerancie a ich dosah na naše zdravie

 
 
 

0911 897 377
 

 
 
 
 

Potravinové intolerancie a ich dosah na naše zdravie

Potravinové intolerancie sú v súčasnosti témou mnohých odborných i laických diskusií. 

Dr. Abraham, v čom je podľa Vás rozpor v názoroch odborníkov na IgE a IgG protilátky?

Existuje rozšírený, ale chybný názor, že potravinové alergie sú spájané výlučne s mechanizmami spúšťanými IgE protilátkami. Avšak novšie štúdie ukazujú, že hypersenzitivita závislá od IgG, charakteristická oneskorenou reakciou imunitného systému, zohráva tiež veľmi významnú úlohu pri patogenéze reakcií na potraviny, často uvádzaných ako „potravinová intolerancia". Navyše, stanovenie sérových IgG protilátok na potraviny otvára nové diagnostické možnosti pre pacientov, ktorí sú hypersenzitívni na zložky potravín a u ktorých sa tieto prejavy môžu zmierniť pomocou eliminačných diét zostavených na základe výsledkov takéhoto testovania.

Má podľa Vás priepustnosť čreva a jeho možné poškodenie priamy súvis s IgG?

Dostupné údaje naznačujú, že rozvoj intolerancií závislých od IgG priamo súvisí so zvýšenou priepustnosťou črevnej steny. V normálnom zdravom tráviacom trakte, kde je zachovaná homeostáza, je táto vrstva takmer nepriepustná a vysoko selektívna, takže sa cez túto črevnú bariéru do krvného obehu dostanú iba želané živiny, zatiaľ čo potenciálne škodlivé látky a patogény cez ňu neprejdú.  Štúdie ukázali, že poškodenia zonula occludens sú hlavnou príčinou tvorby špecifických potravinových IgG protilátok.  Správne fungujúce zonula occludens medzi črevnými bunkami zabezpečujú, že táto bariéra vykazuje požadovanú selektivitu.  Uvoľnenie zonula occludens umožňuje väčším čiastočkám - nielen živinám, ale aj toxínom, alergénom a mikroorganizmom - prechod cez túto bariéru.  Zvýšená priepustnosť črevnej bariéry sa často nazýva aj „syndróm priepustnosti čreva", resp. „syndróm dráždivého čreva“.

Ak sa potvrdí intolerancia potravín, aké môžu byť následky, ak sa podcení liečba?

Podceniť akúkoľvek liečbu či aspoň dočasnú elimináciu konfliktných potravín môže spôsobiť zápal alebo aj fatálne poškodenie črevnej steny. Zápal nastáva pri prechode elementov črevnou bariérou do krvného obehu, čo vyvoláva reakciu imunitného systému. I keď je takáto reakcia potrebná na elimináciu potenciálne škodlivých látok a mikroorganizmov, zároveň je nežiadúca, čo sa týka neškodných neutrálnych čiastočiek potravy. Požitie potraviny tým pádom vedie k chronickej aktivácii imunitného systému za asistencie IgG protilátok, čo spôsobuje rozvoj imunitných komplexov, cez chronické zápaly, až po mechanické poškodenie okolitých tkanív.

Konkrétna povaha reakcií závislých od IgG vedie k oneskorenému nástupu týchto reakcií, čo predstavuje významnú prekážku pre diagnostiku - pre pacienta je takmer nemožné identifikovať faktor spôsobujúci reakciu. Zatiaľ čo IgE protilátky sú zodpovedné za akútne, okamžite sa prejavujúce alergické reakcie, reakcie závislé od IgG sa prejavujú oveľa neskôr.

Aké sú klinické prejavy?

Okolo testovania potravinových IgG protilátok je značná kontroverzia. Týka sa to najmä úlohy, ktorú potravinové IgG protilátky zohrávajú v patogenéze a diagnostike potravinových intolerancií a mnohých chronických ochorení. Avšak, zvýšené hodnoty IgG protilátok na potravinové antigény boli vo veľkej miere pozorované pri ochoreniach spájaných so zvýšenou dysfunkciou črevnej bariéry.  Navyše, súčasné klinické štúdie vo veľkej miere podporujú testovanie potravinových IgG protilátok pri určitých ochoreniach.

Klinické prejavy chronických reakcií spôsobených IgG závisia od cieľového tkaniva alebo orgánu, do ktorého sa cez krvný obeh dostanú imunitné komplexy pozostávajúce z IgG a potravinových antigénov.

Ochorenia, pri ktorých sa prejavili špecifické potravinové IgG protilátky:

  • syndróm dráždivého čreva
  • zápal, hypertenzia a artritída
  • migréna
  • astma/respiračné ochorenia
  • Crohnova choroba
  • behaviorálne problémy, napr. autizmus.

Diéta sa najčastejšie spája s chudnutím, resp. úpravou váhy.  Pri výsledkoch diagnostických testov potravinovej intolerancie sa mnohí vzdajú myšlienky vylúčenia potravín, ktoré sú pre nich zásadným zdrojom výživy. Aký spôsob diéty – teda nastavenia stravy pri PI odporúčate Vy?

Účinnosť diéty založenej na meraniach IgG protilátok špecifických pre zložky potravy bola dokázaná pri niekoľkých ochoreniach. Výborné výsledky boli dosiahnuté u pacientov s migrénou, diabetes mellitus typu 2, syndrómom dráždivého čreva, obezitou a atopickou dermatitídou.  Ukázalo sa, že diéta zostavená na základe výsledkov testovania je dobrou alternatívou a bezpečným liečebným postupom pre pacientov s chronickými stavmi. K omylom často dochádza pri chybnom vysvetlení spojenia „eliminačná diéta“. Neznamená, že vylúčite identifikované potraviny a ich zložky navždy. Ide o obdobie 2 - 3 mesiacov a potom ich postupne opäť zavádzate do bežného jedálneho lístka. Je dostatok ingrediencií, ktoré vedia výživovo suplovať tradičné potraviny. Diéty by mali prebehnúť pod dohľadom odborníka na výživu.

Aké sú podľa Vašich skúseností efekty eliminačnej diéty?

Bolo realizované značné množstvo štúdií zaoberajúcich sa potenciálnou úlohou, ktorú IgG potravinové intolerancie zohrávajú v patogenéze syndrómu dráždivého čreva (IBS). Napríklad štúdia od Atkinson a spol. ukázala, že eliminačná diéta môže byť účinná pri zmierňovaní symptómov IBS. Po 12 týždňoch diéty nastalo 10 % zlepšenie stavu a bolo pozorované zmiernenie symptómov. Najmä však, u pacientov, ktorí zmiernili reštriktívnosť diéty nastalo 24 % zhoršenie symptómov v porovnaní s pacientmi, ktorí diétu prísne dodržiavali. Drisco a kol. realizovali štúdiu s pacientmi, ktorí spĺňali kritéria Rome II pre IBS, v rámci ktorej dodržiavali diétu zostavenú na základe výsledkov testov IgG závislej intolerancie po dobu 6 mesiacov. Táto štúdia u všetkých pacientov ukázala abnormálne IgG protilátky špecifické pre vybrané druhy potravín. Implementácia diéty zostavenej na základe výsledkov testovania intolerancie závislej od IgG vedie k štatisticky významnému zlepšeniu symptómov (zlepšenie pravidelnosti stolice, úľava od bolesti a kvalita života). Iná štúdia realizovaná u dospelých pacientov s Crohnovou chorobou tiež hodnotila terapeutickú aplikáciu diéty zostavenej na základe testovania IgG pre špecifické potraviny. U pacientov s organickým ochorením čriev boli namerané podstatne vyššie hladiny IgG séra ako u kontrolnej skupiny. Dodržiavanie diéty zostavenej podľa meraní špecifických potravinových IgG významne zlepšilo pravidelnosť stolice, úľavu od bolesti a stav pacienta.

Účinnosť diéty založenej na meraniach IgG protilátok špecifických pre zložky potravy bola dokázaná pri niekoľkých ochoreniach, a to tak v nezávislých štúdiách, ako aj v klinickej praxi. Výborné výsledky boli dosiahnuté u pacientov s migrénou, diabetes mellitus typu 2, syndrómom dráždivého čreva, obezitou a atopickou dermatitídou. Ukázalo sa, že diéta založená na výsledkoch testovania je dobrou alternatívou a bezpečným liečebným postupom pre pacientov s chronickými stavmi.

Zdroj: Dr Nigel Abraham PhD., FIBMS a CAMBRIDGE NUTRITIONAL SCIENCES (OMEGA DIAGNOSTICS LIMITED)

Štúdie uvádzané v rozhovore a odborná literatúra:
AGAEWAL, S., MAYER, L. Mucosal immunity. In: Food Allergy : Adverse Reactions to Foods and Food Additives. 4th ed. Metcalfe DD, Sampson HA, Simon RA (eds). Oxford : Blackwell Publishing, 2008. p. 19 - 29.

ALPAY, K., ERTAS, M., et al. "Diet restriction in migraine, based on IgG against foods: a clinical double-blind, randomised, cross-over trial." Cephalalgia: an international journal of headache 30(7) : 829-837. (2010).

AYDINLAR, E. I., DIKMEN, P. Y., TIFTIKCI, A., SARUC, M., AKSU, M., GUNSOY, H. G. and TOZUN, N. IgG-Based Elimination Diet in Migraine Plus Irritable Bowel Syndrome. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 53: 514–525. (2013)

ATKINSON, W., SHELDON, T. A. et al. "Food elimination based on IgG antibodies in irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial." Gut 53(10): 1459-1464 (2004).

BENTZ, S., HAUSMANN, M., PIBERGER, H., KELLERMEIER, S., PAUL, S., HELD, L., FALK, W., OBERMEIER, F., FRIED, M., SCHÖLMERICH, J., ROGLER, G. Clinical Relevance of IgG Antibodies against Food Antigens in Crohn’s Disease: A Double-Blind Cross-Over Diet Intervention Study. Digestion; 81: 252-264 (2010).

CAI, C., SHEN, J., ZHAO, D., QIAO, Y., XU, A., JIN, S., et al. Serological Investigation of Food Specific Immunoglobulin G Antibodies in Patients with Inflammatory Bowel Diseases. PLoS ONE 9(11): e112154. (2014).

DIXON, H. S. "Treatment of delayed food allergy based on specific immunoglobulin G RAST testing." Otolaryngology-head and neck surgery: official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 123(1 Pt 1): 48-54. (2000).

DRISKO, J., BISCHOFF, B., et al. "Treating irritable bowel syndrome with a food elimination diet followed by food challenge and probiotics." Journal of the American College of Nutrition 25(6): 514-522. (2006).

PGH Gell, RRA Coombs, eds. Clinical Aspects of Immunology. 1st ed. Oxford, England: Blackwell, 1963. Section IV, Chapter 1.

HARDMAN, Geoffrey, HART, Gillian. "Dietary advice based on food‐specific IgG results", Nutrition & Food Science, 2007, vol. 37 Iss: 1, pp.16 – 23.

 

MANSUETO, Pasquale et al. “Food Allergy in Irritable Bowel Syndrome: The Case of Non-Celiac Wheat Sensitivity.” World Journal of Gastroenterology: WJG 21.23 (2015): 7089–7109. Web. 19 Oct. 2016.

MERTZ, H. R. (2003). "Irritable bowel syndrome." The New England journal of medicine 349(22): 2136-2146. Ou-Yang, W. X., J. Y. You, et al. "[Application of food allergens specific IgG antibody detection in chronic diarrhea in children]." Zhongguo dang dai er ke za zhi = Chinese journal of contemporary pediatrics 10(1): 21-24. (2008).

MULLIN, GE1; SWIFT, KM; LIPSKI, L.; TURNBULL, LK.; RAMPERTAB SD. Testing for Food Reactions: The Good, the Bad, and the Ugly. Nutr Clin Pract April 2010 25: 192-198.

PAGANELLI; LEVINSKY, R. J.;  & ATHERTON, D. J. Detection of specific antigen within circulating immune complexes: validation of the assay and its application to food antigen-antibody complexes formed in healthy and food-allergic subjects. Clin. exp. Immunol. (1981) 46, 44-53.

WILDERS-TRUSCHING, M., MANGGE, H., et al. "IgG antibodies against food antigens are correlated with inflammation and intima media thickness in obese juveniles." Experimental and clinical endocrinology & diabetes: official journal, German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association 116(4): 241-245. (2008).

YANG, C. M. and LI, Y. Q. "[The therapeutic effects of eliminating allergic foods according to food-specific IgG antibodies in irritable bowel syndrome]." Zhonghua nei ke za zhi [Chinese journal of internal medicine] 46(8): 641-643. (2007).

ZUO, X. L., LI Y. Q., et al. "Alterations of food antigen-specific serum immunoglobulins G and E antibodies in patients with irritable bowel syndrome and functional dyspepsia." Clinical and experimental allergy: journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology 37(6): 823-830. (2007).