WBC diagnostika

 
 
 

0911 897 377
 

 
 
 
 

WBC diagnostika

Jedná sa o metódu stanovovania počtu bielych krviniek. Táto diagnostika nám s presnosťou určí, či v tele prebieha zápalová reakcia bakteriálneho typu. Je to presnejšie stanovenie ako CRP diagnostika.