Zraková terapia

 
 
 
 

Skenar terapia a zraková terapia

Zraková terapia nášho centra  ponúka komplexný program precvičovania zdravých detských očí, ako aj očí s rôznymi poruchami ako strabizmus, krátko- , či ďalekozrakosť, tupozrakosť, astigmatizmus rôznych druhov...a to nielen u detí, ale aj u dospelých.

Na základe skúseností  práce so Skenar terapiou vieme použiť skenar, len konkrétne na liečbu očných diagnóz, alebo v celkovej liečbe skenarom, ako liečbu naviac. Hneď v prvých krokoch nastupuje u detí s vážnym postihnutím navodenie očného kontaktu, následne sa upravujú rôzne druhy nystagmu, strabizmu, nastupuje vnímanie tmy a svetla, a iné.

Práca s multifunkčným postihnutím si vyžaduje spoluprácu a pravidelný tréning. Podľa druhu diagnóz volíme ďalšie terapeutické postupy.

Pracujeme s programom Play wisely, kde využívame prvky kariet konkrétne zamerané na tréning očných svalov. Následne praktikujeme prvky Batesovej metódy, ako sú Shifting, Swinging a iné,  so špeciálne upravenými pomôckami. Dôležitou súčasťou komplexnej terapie je miestnosť Snoezelen so špeciálnym zameraním na precvičovanie a terapiu očí, jemnej a hrubej motoriky a samozrejme vestibulárneho aparátu, ktorý s tým všetkým veľmi dôležito súvisí.

Všetky očné techniky naviac podporujeme Oxygenoterapiou a terapiou Energetickou dekou. Viď ostatné záložky na stránke.