Bowenova technika

 
 
 
 

Bowenova technika všeobecne

Bowenova masáž, alebo jemný dotyk, je veľmi šetrná, neinvazívna a nediagnostická metóda vyučovaná Jockom a Ivanou Ruddock. Zdokonalená metóda Jocka na základe poznatkov austrálskeho maséra samouka Toma Bowena.

Telo je vnímané ako celok, bez zamerania sa na problematické partie. Je to jemná manipulácia s mäkkými tkanivami, svalmi a šľachami. Skladá sa z jednotlivých pohybov cez určené a presne definované body ľudského tela. Táto technika pôsobí na niekoľkých úrovniach: fyzikálnej, chemickej, psychickej/emocionálnej. Špecifické body, cez ktoré sa pohyb vykonáva, sú často križovatkou krvných a lymfatických ciev s nervovými vláknami a meridiánmi. Jemný tlak a šetrná manipulácia pomáhajú stimulovať krvnú a lymfatickú cirkuláciu, dochádza k miernemu dráždeniu nervových vláken a k stimulácii energetických dráh. Zlepšuje sa miestne prekrvenie, lymfatická drenáž, nastoľuje sa homeostáza, uvoľňujú sa energetické bloky. Svaly reagujú uvoľnením, čím sa odstráni často bolestivosť miesta. Upravením vnútorného prostredia do rovnováhy môže telo začať uplatňovať svoje hojace procesy.

 

Celý článok...